znak

Obec Lichkov

Lichkov je podhorská obec, která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry

Chci vědět víc

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest

Datum konání: 30. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
  • d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
  • e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  • f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  • g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  • h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě
  • m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
  • n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
  • o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
  • p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
  • q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
  • t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
  • w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
  • x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Autor: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyh Publikováno 10. 9. 2020 6:39

Dělostřelecká tvrz Bouda - prázdninový provoz

Datum konání: 30. 9. 2020

BOUDA PLAKÁT - AKTUÁLNÍ PROVOZ.jpg


Autor: Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. Publikováno 6. 8. 2020 9:15

Fotbalový zápas

Datum konání: 19. 9. 2020

Fotbal 20200919.jpgTJ Tatran Lichkov Vás zve na mistrovské fotbalové utkání TJ Tatran Lichkov  - TJ Sokol Těchonín, které se koná v sobotu 19. 9. 2020 od 15:30 hodin na hřišti v Lichkově.


Autor: TJ Tatran Lichkov, z.s. Publikováno 15. 9. 2020 12:44

Příspěvky do Lichkovského Občasníku

Datum konání: 18. 9. 2020

Příspěvky do Lichkovského Občasníku

Prosím Vás o zasílání příspěvků do Lichkovského Občasníku na měsíce září, říjen a listopad 2020, a to do 18. září 2020 (pátek) včetně. Děkuji a přeji pěkný a klidný den, starosta obce.


Autor: Obec Lichkov Publikováno 15. 9. 2020 7:21

Dezinfekce vodovodu

Datum konání: 15. 9. 2020

Dezinfekce vodovodu

Z důvodu mimořádné dezinfekce vodovodu bude až do příštího týdne, v rámci povolených limitů, zvýšený obsah chloru v pitné vodě z vodovodu obce Lichkov. Děkuji za pochopení, starosta obce


Autor: Obec Lichkov - starosta Publikováno 11. 9. 2020 11:54

Nebezpečné odpady

Datum konání: 12. 9. 2020

Nebezpečné odpady 202009.jpg


Autor: SUEZ Využití zdrojů a.s. Publikováno 2. 9. 2020 9:00

Fotbalový zápas

Datum konání: 5. 9. 2020

Plakát Lichkov - Žamberk B.JPG

TJ Tatran Lichkov Vás zve na mistrovské fotbalové utkání TJ Tatran Lichkov  - 1. FC Žamberk B, které se koná v sobotu 5.9.2020 od 16:00 na hřišti v Lichkově.


Autor: TJ Tatran Lichkov, z.s. Publikováno 4. 9. 2020 6:26

Lichkovské reminiscence

Datum konání: 29. 8. 2020

Lichkovské reministence - plakát 2020.jpg


Autor: Josef Kalous Publikováno 17. 7. 2020 9:51

MifoBand v Lichkově

Datum konání: 28. 8. 2020

MiFoBand Lichkov 28.8.2020.jpg


Autor: Milan Fogl, MifoBand Publikováno 24. 8. 2020 14:43

Pozvánka na fotbalové utkání

Datum konání: 22. 8. 2020

TJ Tatran Lichkov Vás zve na mistrovské fotbalové utkání Tatran Lichkov - Sokol Helvíkovice, které se koná v sobotu 22.8. od 16.00 na hřišti v Lichkově.


Autor: TJ Tatran Lichkov Publikováno 21. 8. 2020 17:15