znak

Obec Lichkov

Lichkov je podhorská obec, která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry

Chci vědět víc

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony, dokumenty obce

Vyhlášky, zákony a dokumenty obce

Evidence právních předpisů Obce Lichkov 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1.1.2016

Veřejná vyhláška - vydání Územního plánu Lichkov

30.6.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

28.6.2018
Veřejná vyhláška - vydání Změny č. 1 Územního plánu Lichkov 29.4.2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 - o nočním klidu (zveřejnění) 28.6.2022 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 - o místních poplatcích (zveřejnění) 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška č. 4/2022 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (zveřejnění) 1.1.2023
Veřejná vyhláška - vydání Změny č. 2 Územního plánu Lichkov (zveřejnění) 25.7.2023
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 - o zrušení OZV č. 4/2010 a č. 5/2010 (zveřejnění) 1.1.2024 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (zveřejnění) 1.1.2024 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

Usnesení zastupitelstva

Ostatní dokumenty