znak

Obec Lichkov

Lichkov je podhorská obec, která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry

Chci vědět víc

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Odpady v obci

Odpady v obci

 Výsledky odpadového hospodářství za rok 2023

 Výsledky odpadového hospodářství za rok 2022

 

Certifikát ASEKOL 2023.jpg Certifikát Elektrowin 2023.jpg

Certifikát LCA za rok 2023.jpg

leták

Vážení spoluobčané, Obec Lichkov a Základní škola a mateřská škola Lichkov se zapojili do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrné boxy pro recyklaci jsou umístěny na chodbě Obecního úřadu v Lichkově, ve sběrném dvoře obce a dále v Základní škole a mateřské škole v Lichkově. Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery do sběrných boxů, nevhazujte je prosím do komunálního odpadu. Odevzdání je zdarma.

Provozní řád sběrného místa obce Lichkov

Jak správně třídit – barevné kontejnery

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to v našich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídíme.

Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžeme vyhazovat i odpady označení číslem 7.

 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukujeme za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.

 

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z papírové lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku.

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

 

Nápojové kartóny, známé jako krabice na mléko nebo víno. U nás se vhazují do kontejnerů na papír nebo plasty, do budoucna budou označeny oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů. Na nápojových kartonech jsou tyto značky:

 

Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Naopak sem nepatří „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujeme sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

 

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Je důležité třídit sklo i podle barev: barevné do zeleného, čiré do bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.


Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžeme také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

zdroj: http://www.jaktridit.cz

Svoz tříděného odpadu pro naši obec zajišťuje společnost KOS Jablonné nad Orlicí. Plasty, papír a nápojové kartóny se sváží jedním vozem, přibližně jedenkrát za měsíc. Může se to zdát podivné, že když jsme již odpady vytřídili, že se opět mísí na autě. I jednodruhový vytříděný odpad se vždy ručně dotřiďuje na lince, aby se odstranily nežádoucí příměsi. V tomto případě je tedy ekonomičtější zaplatit jeden svoz, na místo třech (podle druhu  tříděného odpadu) a vše nechat na lince ručně dotřídit. Nežádoucí příměsi, tedy odpad, který do tříděného odpadu nepatří, je ukládán na skládce.

 

Použité baterie nepatří do koše! Škodí životnímu prostředí i lidem. Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi.

Použité baterie je možno odložit do speciálních červených sběrných boxů, které jsou umístěny na budově obecního úřadu, dále u vchodů do prodejen „Radka“ a „Na kovárně“. Další box je umístěn na sběrné nádobě na drobné elektrospotřebiče, na chodbě obecního úřadu.

Na obecním úřadu si můžete bezplatně vyzvednout šikovnou krabičku na odkládání použitých baterií, která svým designem připomíná ementál a hodí se do každého interiéru.