znak

Obec Lichkov

Lichkov je podhorská obec, která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry

Chci vědět víc

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Obnova fasády kostela sv. Josefa dělníka v Lichkov

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 994075
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na stavební práce
Evidenční číslo
Uzávěrka 17. 12. 2018 16:00
Termín realizace 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019
Popis Předmětem veřejné zakázky je oprava venkovní omítky s postupem stavebních prací: veškerou nesoudržnou omítku kompletně odstranit, původní nátěr fasády mechanicky v celé ploše odstranit obroušením a vodou omýt, doplnění chybějící jádrové omítky maltou Mape-Antique MC, sjednocení celého povrchu vyhlazovací maltou Mape-Antique FC Civile v tl. 2 - 3 mm, penetrace přestěrkovaného podkladu silikátovou penetrací MAPEI SILEXCOLOR PRIMER, finální nátěr fasádní barvou MAPEI SILEXCOLOR PITTURA ve dvou vrstvách. Návrh postupu prací počítá s tím, že bude kompletně mechanicky odstraněn původní nátěr fasády. Dále očištění a nátěr stávajících oken a vstupních vrat silnovrstvou lazurou PRIMALEX v hnědém odstínu, očištění a nátěr stávajících klempířských prvků v ploše fasády v hnědém odstínu (oplechování dělící římsy, oplechování římsy nad hlavním vstupem, oplechování římsy u věže a dělící římsy u věže, oplechování šambrán nad kruhovými okny, oplechování parapetů u oken hlavního průčelí). Návrh obnovy počítá s tím, že stávající oplechování nad pískovcovým soklem bude demontováno. Pískovcové prvky: Budou odebrány vzorky na určení salinity pískovce, dále budou odebrány vzorky polychromie. Vše bude odesláno k laboratornímu rozboru, jehož výsledky budou před zahájením prací konzultovány s odpovědným pracovníkem P. Ú. V případě zasolení prvků bude provedeno jejich odsolení formou zábalů. Bude odstraněno oplechování překrývající horní hranu soklu. Funkci oplechování nahradí hydrofobní konzervace horní hrany soklu. Další jednotlivé prvky (okenní parapety, vstupní portál, vstupní portál na severní straně a malý vstupní portál na severní straně) budou očištěny od organických i anorganických nečistot. Případné pozůstatky původní barevnosti budou zachovány. Budou odstraněny nevhodné a uvolněné doplňky a spáry, budou odstraněny pozůstatky cementového nátěru. Zkorodované partie budou zpevněny, praskliny injektovány. Místa s větším úbytkem materiálu budou vyztužena nerezovou armaturou. Případné vyjmutí, zinkování a nátěr pantů v portálech bude předmětem dalšího jednání na místě. Chybějící hmota pískovce bude doplněna minerálními tmely probarvenými ve hmotě, jejichž struktura a barevnost budou shodné s originálním kamenem. Restaurované prvky budou ošetřeny biocidním nátěrem. Případné další hydrofobní nátěry budou předmětem jednání na místě. Součástí restaurátorských prací bude sepsání závěrečné restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace prací. Bližší technický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky je uveden ve výkazu výměr. Dále jsou podrobnější informace v projektové dokumentaci, kterou si účastník bude moci vyzvednout v pondělí a středu od 8:00 hod. – 12:00 hod. a od 14:00 hod. – 17:00 hod. na adrese Obec Lichkov, Lichkov 203, 561 68 Lichkov. Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh uveřejněná a volně dostupná na internetových stránkách obce https://www.lichkov.cz Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 994 075,00 Kč Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy Hlavní místo plnění Pardubický kraj Přesná poloha hlavního místa plnění GPS 50° 5' 51.6897" N, 16° 39' 57.3084" E Opravy a údržba Datum ukončení příjmu nabídek 17.12.2018 v 16:00 hodin
Zpět do archivu