znak

Obec Lichkov

Lichkov je podhorská obec, která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry

Chci vědět víc

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

MUDr. Alena Remešová - úprava ordinační doby ordinace praktické lékařky pro děti a dorost

Datum konání: 16. 3. 2020 - 16. 4. 2020

MUDr. Remešová - úprava ordinačních hodin od 20200316.jpeg


Autor: MUDr. Alena Remešová, praktický lékař pro děti a d Publikováno 17. 3. 2020 9:37

Sdělení Úřadu práce ČR k omezení provozu

Datum konání: 16. 3. 2020 - 16. 4. 2020

          Vážení klienti úřadu práce, 

v souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce ČR s cílem zamezit šíření koronaviru a zajistit ochranu klientů a zaměstnanců, se ruší všechny naplánované osobní kontakty v případě uchazečů a zájemců o zaměstnání na ÚP ČR. K novému osobnímu jednání budou klienti vyzváni telefonicky, emailem, event. písemně. V případě nepojistných sociálních dávek ÚP ČR vyhodnotí konkrétní situaci klienta, který má už dohodnutý termín, a případně ho přeobjedná. 

    V případě potřeby komunikujte s ÚP ČR elektronicky, prostřednictvím telefonu, popř. prostřednictvím poštovních služeb. Osobní kontakt je možný pouze výjimečně, po předchozím elektronickém objednání (e-mail) nebo telefonické domluvě. 

 

Václav Vlček

vedoucí  Kontaktního pracoviště ÚP Králíky

T: +420 950 172 235

E: vaclav.vlcek@uradprace.cz

 

Úřad práce ČR

Sadová 314

561 69 Králíky

Datová schránka : y56zpyq

www.uradprace.cz


Autor: Úřad práce ČR Publikováno 16. 3. 2020 16:11

Tisková zpráva Finanční správy - 15. března 2020

Datum konání: 15. 3. 2020 - 14. 4. 2020

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
 
   Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
   Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
    Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
    Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2". Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
    Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
    Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
    Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně," dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.
 
V Praze dne 15. března 2020
 
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová 
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150


Autor: KOPIS HZS Pardubického kraje Publikováno 15. 3. 2020 20:00

Koronavirus - informace starosty obce 14. března 2020

Datum konání: 14. 3. 2020 - 22. 3. 2020

 

Informace starosty z 14. března 2020


Autor: Obec Lichkov Publikováno 14. 3. 2020 13:31

Finanční úřad Žamberk - mimořádné směny

Datum konání: 14. 3. 2020

FÚ - služby v 03-2020.jpg


Autor: FÚ Žamberk Publikováno 7. 2. 2020 11:47

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu

Datum konání: 12. 3. 2020 - 12. 4. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra

k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

 

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

 • Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

 • Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

 • Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:

 1. došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
 2. uplynutí doby v něm vyznačené
 3. ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
 4. ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 5. nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 6. nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
 7. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 8. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 9. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 10. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 11. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 12. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
 13. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 14. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 15. po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.
 • Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

 • Neprojednání přestupků

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

 

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.


Autor: Odbor správních činností Ministerstva vnitra ČR Publikováno 21. 3. 2020 17:10

Velikonoční jarmark

Datum konání: 12. 3. 2020 - 12. 3. 2020

lichkov_velikonocni_jarmark_2020.png

 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu je akce zrušena.


Autor: jarmareční výbor Publikováno 17. 2. 2020 11:21

Setkání k MDŽ

Datum konání: 7. 3. 2020

Pozvánka.jpg


Autor: ČZS ZO Lichkov Publikováno 7. 2. 2020 11:50

Koronavirus - informace starosty obce 23. března 2020

Datum konání: 1. 3. 2020 - 13. 4. 2020

Informace starosty z 23. března 2020


Autor: Obec Lichkov Publikováno 23. 3. 2020 8:57

Dětský karneval

Datum konání: 29. 2. 2020

Dětský karneval.jpg


Autor: SDH Lichkov Publikováno 17. 2. 2020 11:34