znak

Obec Lichkov

Lichkov je podhorská obec, která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry

Chci vědět víc

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

TJ Tatran Lichkov, z.s. - rozpis mistrovských zápasů - podzim

Datum konání: 31. 10. 2020

TJ Tatran - rozpis podzim.jpg


Autor: TJ Tatran Lichkov, z.s. Publikováno 7. 8. 2020 13:18

Prodejna potravin Radka - omezení prodejní doby

Datum konání: 19. 10. 2020 - 30. 10. 2020

Prodejna potravin Radka oznamuje, že z personálních důvodů bude ve dnech 19. – 30. října 2020, v pracovních dnech, otevřeno pouze do 12:00 hodin. Sobotní otevírací doba se nemění. Paní Šveráková se omlouvá za případné komplikace.


Autor: Radka Šveráková Publikováno 14. 10. 2020 9:55

Koronavirus - opatření k zamezení dalšího šíření - 24. 9. 2020

Datum konání: 8. 10. 2020

Od čtvrtka 24. 9. 2020 jsou rozšířena protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

      V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistupuje Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. Resort od čtvrtka 24. září omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb od 22 hodin do 6 hodin ráno a upravuje konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října.
  „Protiepidemická opatření jsou naprosto klíčovým prvkem ke zlepšení vývoje současné epidemiologické situace. Je proto nutné, aby veřejnost stanovená nařízení i přes určitý diskomfort, zodpovědně dodržovala. Velmi apeluji na veřejnost, aby omezila návštěvy hromadných akcí. Jen tak můžeme šíření viru zabránit,“ řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula.
     S účinností od čtvrtka 24. září se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.
     U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.
      Účinnost opatření je 14 dní, tedy od 24. září 2020 od 0:00 hodin do 7. října 2020 do 23:59 hodin.
Mimořádná opatření budou vydána v průběhu dnešního dne na webu www.mzcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz

 

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-u-hromadnych-akci-a-ve-stravovacich-zarizenich/


Autor: MÚ Králíky, krizové řízení Publikováno 24. 9. 2020 7:12

Kominík

Datum konání: 8. 10. 2020

Kominík v Lichkově

Ve dnech 9. a 10. října 2020 navštíví naši obec kominík, pan Petr Jirčík, tel. 776 157 110. Své požadavky na čištění spalinových cest a prohlídky komínů můžete do 8. října 2020 nahlásit na obecní úřad.

Starosta obce


Autor: Obec Lichkov Publikováno 2. 9. 2020 9:10

Varhanní koncert

Datum konání: 4. 10. 2020

24. OKVF plakát (002).jpg


Autor: Městské muzeum Králíky Publikováno 29. 9. 2020 11:35

Výstaviště Flora Olomouc

Datum konání: 1. 10. 2020 - 4. 10. 2020

Flora Olomouc.jpg


Autor: Bc. Pavlína Hamouzová, Výstaviště Flora Olomouc, a Publikováno 28. 8. 2020 9:59

Hledá se pes - zlatý retrívr

Datum konání: 30. 9. 2020

V obci Lichkov se zaběhl pes - zlatý retrívr s bílou čárou na hlavě. Na krku má černý obojek, slyší na jméno Albín. V případě nálezu kontaktujte starostu nebo přímo majitele na telefon 604897550.


Autor: Obec Lichkov - dle SMS Publikováno 23. 9. 2020 9:18

Výdejní místo České pošty, s.p. v Lichkově

Datum konání: 30. 9. 2020

Výdejní místo České pošty, s.p. v Lichkově

Paní Šveráková upozorňuje občany, že z kapacitních důvodů, bude výdejní místo České pošty s.p. v prodejně potravin Radka v Lichkově, ukládat objemné zásilky pouze po dohodě příjemce s personálem výdejního místa. Ostatní objemné zásilky budou ukládány na pobočce České pošty s.p. v Králíkách.


Autor: Radka Šveráková Publikováno 15. 9. 2020 7:30

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest

Datum konání: 30. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
  • d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
  • e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  • f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  • g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  • h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
  • l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě
  • m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
  • n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
  • o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
  • p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
  • q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
  • t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
  • w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
  • x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Autor: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyh Publikováno 10. 9. 2020 6:39

Dělostřelecká tvrz Bouda - prázdninový provoz

Datum konání: 30. 9. 2020

BOUDA PLAKÁT - AKTUÁLNÍ PROVOZ.jpg


Autor: Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. Publikováno 6. 8. 2020 9:15