znak

Obec Lichkov

Lichkov je podhorská obec, která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry

Chci vědět víc

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Finanční úřad Žamberk - mimořádné směny

Datum konání: 14. 3. 2020

FÚ - služby v 03-2020.jpg


Autor: FÚ Žamberk Publikováno 7. 2. 2020 11:47

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu

Datum konání: 12. 3. 2020 - 12. 4. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra

k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

 

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

 • Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

 • Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

 • Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:

 1. došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
 2. uplynutí doby v něm vyznačené
 3. ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
 4. ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 5. nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 6. nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
 7. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 8. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 9. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 10. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 11. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 12. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
 13. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 14. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 15. po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.
 • Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

 • Neprojednání přestupků

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

 

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.


Autor: Odbor správních činností Ministerstva vnitra ČR Publikováno 21. 3. 2020 17:10

Velikonoční jarmark

Datum konání: 12. 3. 2020 - 12. 3. 2020

lichkov_velikonocni_jarmark_2020.png

 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu je akce zrušena.


Autor: jarmareční výbor Publikováno 17. 2. 2020 11:21

Setkání k MDŽ

Datum konání: 7. 3. 2020

Pozvánka.jpg


Autor: ČZS ZO Lichkov Publikováno 7. 2. 2020 11:50

Koronavirus - informace starosty obce 23. března 2020

Datum konání: 1. 3. 2020 - 13. 4. 2020

Informace starosty z 23. března 2020


Autor: Obec Lichkov Publikováno 23. 3. 2020 8:57

Dětský karneval

Datum konání: 29. 2. 2020

Dětský karneval.jpg


Autor: SDH Lichkov Publikováno 17. 2. 2020 11:34

Masopustní průvod masek

Datum konání: 25. 2. 2020

masopust 20.jpg


Autor: ŽS a MŠ Lichkov Publikováno 11. 2. 2020 12:53

Výluka na trati č. 024, výlukový jízdní řád a dočasná úprava navazujících autobusových spo

Datum konání: 24. 2. 2020 - 21. 4. 2020

Výluka - Informace pro cestující.pdf

Tisková zpráva - Leo Express Výluka Orlicko.pdf

Výlukový jízdní řád 24. - 25. února 2020.pdf

Výlukový jízdní řád 26. února - 21. dubna 2020.pdf

700982_úprava.pdf

lV_0700152_úprava.pdf

lV_0700913_úprava.pdf

lV_0700960_úprava.pdf

lV_0700970_úprava.pdf

lV_0700971_úprava.pdf


Autor: Leo Publikováno 13. 2. 2020 10:55

Příspěvky do Lichkovského Občasníku

Datum konání: 21. 2. 2020

Lichkovský Občasník.png


Autor: Obec Lichkov Publikováno 3. 2. 2020 13:06

Setkání seniorů

Datum konání: 12. 2. 2020

Indie - Lichkov 20200212.jpg


Autor: Šimková Šárka Publikováno 17. 1. 2020 13:49