znak

Obec Lichkov

Lichkov je podhorská obec, která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry

Chci vědět víc

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > ZŠ a MŠ > Škola a školka - původní

Základní škola a mateřská škola Lichkov

KONTAKTY
Zahrada
Zřizovatel: Obec Lichkov
Forma:  příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Mědílková
Mobil: +420/607028953
Telefon:  +420/465635332
Adresa: Lichkov čp. 185, psč. 561 68 - výdejní místo Lichkov
IČ: 70188831
Součásti školy:
Základní  škola: kapacita 75 žáků
Školní  družina: kapacita 17 dětí
Mateřská škola: kapacita 25 dětí
Školní jídelna: kapacita 65 obědů
 
HISTORIE
(čerpáno z dostupných zdrojů)
Prvním známým učitelem, který se uvolil vyučovat, byl výměnkář Josef Theimen, který ve svém výměnku č.p. 95 vyučoval čtení a psaní, a to pouze v zimě, v jedné místnosti.
Roku 1798 se obec rozhodla pronajmout dům č.p. 146 od Friedricha Katzera za účelem zřízení školy. O rok později tento dům obec kupuje za 450 florentů. Z toho 300 zaplatil hrabě Michal Carolus von Althan – patron školy, majitel králického panství, zbytek uhradila obec.
Pro zvyšující se počty žáků byly zřízeny pomocné třídy  v pronajatých domech č.p. 155, 92, snad i dalších. Základní kámen nové budovy č.p. 185 byl položen 3.června 1886 a 8.října 1888 zde začalo vyučování. Budova staré školy s vedle stojící zvoničkou, která sloužila hasičům také
jako sklad,  byla strhnuta při cvičení 16.června 1891. Za první světové války byl ve škole zřízen lazaret, k výuce byly pronajaty domy č.p. 114 a 154.
 
SOUČASNOST
Základní škola:Základní škola
1.stupeň ZŠ – jedná se o malotřídní školu dvoutřídního charakteru tvořenou 1-5.ročníkem. Školu navštěvují žáci z Lichkova a sousedních Dolních Boříkovic.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní školu
„Naše tvořivá škola“.
Velký význam klademe na výchovu k ochraně životního prostředí a na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Dále jsme zapojeni do aktivity eTwinning, kde spolupracujeme na projektech s jinými evropskými školami. Škola získala mezinárodní certifikát eTwinning Quality Label za  vlastníprojekt,do kterého se postupně zapojilo 10 škol z celé Evropy.Povinná výuka cizího jazyka probíhá od 3.ročníku. Vyučujeme anglický jazyk, který je doplněn zájmovým útvarem Angličtinka určený žákům 1.-2.ročníku.
Nedílnou součástí výuky je kurz plavání organizovaný pro mateřskou školu a základní školu společně.
Při škole velmi zodpovědně pracuje Rada školy.
Školní družina – děti se zde zapojují do zájmových činností – sportovní hry, hudebně-dramatickou činnost, Veselé pískání, předtaneční výchova, šikovné ruce.
Mateřská škola – má jednu třídu, kam dochází děti, které jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Svět kolem nás"
daleko“. Koncepce mateřské školy je zaměřena na přírodu a vytváření kladného vztahu ke všemu živému i neživému. Důraz klademe na bezprostřední kontakt dětí s přírodou, na její pozorování a poznávání. Prohlubujeme ekologické myšlení a jednání dětí na základě vlastních prožitků a zkušeností. Směřujeme k všestrannému rozvoji dítěte, k vytváření dobrých vztahů k sobě, k druhým, k okolí, ve kterém dítě  žije, zejména k domovu, přírodě a životnímu prostředí.
Školní jídelna – zajišťuje stravování žáků, dětí a zaměstnanců školy a současně nabízí možnost stravování cizím strávníkům.
Zaměstnanci školy:
Mgr. Ivana Mědílková – ředitelka školy
Mgr. Pavla Polanská – zástupkyně ředitelky školy,  třídní učitelka 1. a 2.ročníku ZŠ
Mgr. Tereza Coufalová – třídní učitelka 3. - 5. ročníku ZŠ
Martin Sochor – vychovatel ŠD
Veronika Faltusová – učitelka MŠ
Eliška Martincová – učitelka MŠ
Dana Luksová – vedoucí školní jídelny
Eva Buchtelová – kuchařka
Josef Polanský – školník
Rada školy:
Předseda: Milan Kubaník
Členové: Ing. Miloš Praus, Mgr. Stanislava Tóthová
 
 
děti
 
 

Sociálky MŠ Lichkov - projekt „Domestos pro školy 2016“ - výstavba léto 2017

20170825_102621.jpg

 

 

 

20170825_102703.jpg

20170825_102712.jpg

 

 

 

20170906_133850.JPG

 

Chodník před budovou ZŠ a MŠ Lichkov - výstavba léto 2017

 

 

 

20171020_094800_resized.jpg

20171020_094809_resized.jpg

20171020_094844_resized.jpg

20171020_094900_resized.jpg